Heine-Medin disease

Heine-Medin hastalığı. Bk. poliomyelitis

poliomyelitis

Polyovirüs’ün, omurilik ön boynuz hücreleri ve beyin sapındaki motor çekirdeklerde… devamı poliomyelitis

tinea manuum

El tineası. Bk. tinea manus

open tuberculosis

Vücuttan herhangi bir yol ile (balgam, lezyondan sızan eksüda vb.) tüberküloz… devamı open tuberculosis