Hailey-Hailey disease

Hailey Hailey hastalığı. Bk. familial benign pemphigus

spiradenoma

Ter bezlerinden gelişen iyi huylu tümör;ter bezi tümörü; spiradenom.