Mycobacterium leprae

Lepra’ya sebep olan Mycobacterium türü; Hansen basili

colibacillus

Kolibasil Bk. Escherichia coli.

Ducrey’s bacilius

Yumuşak şankır’ın etkeni olan basil; Ducrey basili; Hemophilus ducreyi türü… devamı Ducrey’s bacilius