Mycobacterium leprae

Lepra’ya sebep olan Mycobacterium türü; Hansen basili

Hansen’s disease

Hansen hastalığı. Bk. leprosy.