bubbly-lung syndrome

1.500 gr altındaki prematüre bebeklerde oluşan, akciğer radyogramı’nda -alveollerin aşırı gerilimine bağlı- kiste benzer küçük kabarcıklar görülüşü, dispne, takipne, siyanoz ve kasılmalarla belirgin, pnömonit, akciğer kollapsı ve sağ kalp yetmezliği gibi komplikasyonlara uzanan, sebebi bilinmeyen sendrom; pulmoner dismatürite; bubbly lung sendromu; Wilson-Mikity sendromu; kabarcıklı akciğer sendromu

Bir Cevap Yazın