contused wound

Deride yırtılma olmaksızın, yumuşak dokuların baskı altında kalışı nedeniyle oluşan… devamı contused wound

pincement

(F.) : Masaj esnasında yumuşak dokulara uygulanan çimdikleme hareketi; pensman.