artificial sphincter

İşlevini yitirmiş sfinkter yerine, ameliyatla oluşturulan yapay sfinkter; yapay sfinkter.