minocycline

Bakteriyel ve riketsiyal enfeksiyonların tedavisinde ağız yoluyla veya intravenöz kullanılan,… devamı minocycline