Grancher’s disease

Grancher hastalığı. Bk. splenopneumonia

splenopneumonia

Akciğerin -aşırı konjestiyon nedeniyle- dalak dokusu görünümü almasıyla belirgin pnömoni;… devamı splenopneumonia