vesicular breath sound

Akciğer oskültasyonunda, normal akciğer üzerinde duyulan yumuşak nitelikteki ses; normal… devamı vesicular breath sound