scrofulous abscess

Tüberküloz’a bağlı olarak gelişen apse; soğuk apse; skrofulöz apse.