premature systole

Erken sistol. Bk. extrasystole

atrial systole

Kalp kulakçıklarının kanı kalp karıncıklarına iletmek üzere kasılması; atriyal sistol… devamı atrial systole

systolic murmur

Kalpte, sistol esnasında duyulan herhangi bir üfürüm; sistolik üfürüm (ejeksiyon… devamı systolic murmur