chyle

Sindirim sonucu bağırsak lenf damarlarına geçen -gıda özünden ibaret- süt… devamı chyle

chylemia

Kanda şilüs bulunuşu; şilüs’ün kana geçişi; şilemi.

chylifaction

Şilüs’ün oluşması.