sphincterectomy

Sfinkter’in ameliyatla çıkarılması; sfinkterektomi.