sphincteralgia

Sfinkter’i oluşturan kas halkasında duyulan ağrı; özellikle anüs sfinkterinde duyulan… devamı sphincteralgia