sequestrectomy

Sekestrum‘un ameliyatla çıkarılması; sekestrektomi.