Cephalosporium

Bazı türlerinden sefalosporinlerin elde edildiği bir mantar cinsi,

Acremonium

Akremonyum. Bk. Cephalosporium