amotio retinae

Retinanın yerinden ayrılması. Bk. retinal detachment

ablatio retinae

Retina ayrılması; ablasyo retina. Bk. retinal detachment.