Pseudomonas pseudomallei

Melioidoz (melioidosis)’a sebep olan Pseudomonas türü

Pseudomonas mallei

Ruam’a sebep olan Pseudomonas türü