polyhydramnion

Polihidramnion. Bk. polyhydramnios.

polyhydramnios

Amnion sıvısının aşırı artışı; özellikle miadında bir gebelikte amnion sıvısının… devamı polyhydramnios