methadone hydrochloride

Şiddetli ağrıyı kesmede, ağızdan ya da parenteral (derialtı veya kas… devamı methadone hydrochloride

endorphins

Beynin çeşitli bölgelerinde bulunan, morfin’e benzer güçlü analjezik etkiye sahip,… devamı endorphins

endogenous opiate-like compounds

Endojen opiat benzeri bileşikler Bk. endorphins.