ophthalmogyric

1- İstem dışı göz hareketleri gösteren; istem dışı göz hareketleri… devamı ophthalmogyric