Wilms’ tumor

Böbrekle görülen kötü huylu embriyonal tümör; nefroblastom; Wilms tümörü (Özellikle… devamı Wilms’ tumor