mesenteric lymphadenitis

Mezenterik lenf düğümlerinden bir bölümünün iltihabı; mezenterik lenfadenit