cerebral aqueduct

Mezensefalon (orta beyin)’da üçüncü ve dördüncü beyin karıncıklarını birbirine bağlayan… devamı cerebral aqueduct