quadropod

Yürümeye yardımcı olarak kullanılan dört ayaklı baston; kuadropod.