quadrisection

Herhangi bir oluşumu dört parçaya ayırma; dörde bölme; kuadriseksiyon.