abdominal zones

Karın bölgeleri. Bk. abdominal regions.