Pthirus

(L.) : Kan emici bir bit cinsi

Anoplura

Kan emici bitleri içine alan böcek takımı;kan emici bitler,