poroma

1- iltihabi sertlik; iltihaba bağlı olarak dokuda oluşan sertlik; porom.… devamı poroma