human anatomy

İnsan vücudunu konu alan anatomi; insan anatomisi

comparative anatomy

İnsan anatomisinin hayvan anatomisi ile karşılaştırılarak incelenmesi; karşılaştırmalı anatomi