Gibert’s disease

Gibert hastalığı. Bk. pityriasis rosea