arteriae gastricae breves

Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrıldıktan sonra gastrosplenik ligamentten geçerek mide… devamı arteriae gastricae breves