gamma waves

Elektroensefalogram’da görülen, frekansı 23-30 hertz olan beyin dalgaları; gama dalgaları.