ethmoidectomy

Etmoid kemiğin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması: etmoidektomi.