hysteroepilepsy

Sara (epilepsi) konvülsiyonlarına benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli; histeroepilepsi.

essential epilepsy

Sebebi belirlenemeyen epilepsi; esansiyel epilepsi