acute orchitis

Testis’in travmaya maruz kalışı, akut epididimit’in testis’e yayılışı ya da… devamı acute orchitis