Duncan expulsion of placenta

Doğumun üçüncü devresinde plasenta’nın, yapışık olduğu uterus duvarında kenardan ayrılarak… devamı Duncan expulsion of placenta