splenic abscess

Dalak dokusunda oluşan apse; dalak apsesi,