Neisseria meningitidis

Menengokoksemi ve menengokal menenjit‘e sebep olan Neisseria türü; menengokok.

Neisseria catarrhalis

Solunum yolları mukozasında bulunan, nonpatojen bir Neisseria türü