Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

airway

1- Solunum sisteminin akciğere hava girişini temin eden kanal şeklindeki kısımları; hava yolu (trakea, bronş ve bronşiyol’ler).
2- Hava yolunu açık tutma amacıyla -genel anestezi esnasında veya solunum durması sırasında- ağız veya burun yoluyla trakeaya iletilen tüp.

Exit mobile version