musculus abductor pollicis brevis

Elin retinaculum flexorum’u ile os scaphoideum ve os trapezium’dan başlayıp el baş parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran, fleksiyonuna da yardım eden kas; el baş parmağının kısa abduktör kası

Abductor Digiti Minimi

Categories:

Bir Cevap Yazın