meniscus medialis articulationis genus

Bk. medial meniscus of knee joint.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir