vasomotor system

Otonom sinir sisteminin, kan damarlarını daraltan ya da genişleten sinirlerle… devamı vasomotor system

vascular system

Vücutta seyreden kan damarlarının oluşturduğu sistem; damar sistemi; vasküler sistem

visceral pain

Herhangi bir iç organdan kaynaklanan ağrı; viseral ağrı