musculus pectoralis majör

Göğüs ön duvarını örten, klavikuler bölümü (pars clavicularis) köprücük kemiğinin içyan yarısından, sternokostal bölümü (pars sternocostalis) göğüs kemiği ve 2.-6. kıkırdak kaburgalardan, abdominal bölümü (pars abdominalis) musculus obliquus externus abdominis’in aponevro-zundan başlayıp her üç bölümü de humerus’un crista tuberculi majoris’inde sonlanan, kola adduksiyon, içyan rotasyon ve fleksiyon yaptırıcı kas; göğüs büyük kası; büyük pektoral kas

pectorlis-major-minor

Bir Cevap Yazın