musculus pectoralis majör

Göğüs ön duvarını örten, klavikuler bölümü (pars clavicularis) köprücük kemiğinin… devamı musculus pectoralis majör

musculus pectoralis minör

Musculus pectoralis major’un hemen altında bulunan, 3.-5. kaburgaların ön yüzlerinden… devamı musculus pectoralis minör