musculus constrictor pharyngis superior

Processus pterygoideus’un içyan laminası, raphe pterygomandibularis, ağız tabanı mukozası ve dil kenarından başlayıp yutak arka duvarında raphe pharyngis ve oksipital kemiğin pars basilaris’inin alt yüzü üzerindeki tuberculum pharyngeum’da sonlanan, yutma esnasında yutağı daraltıcı kas; yutağın üst büzücü kası

Categories:

Bir Cevap Yazın