musculus biceps brachii

Kısa başı processus coracoideus scapulae’dan, uzun başı tuberculum supraglenoidale’den başlayıp her ikisi beraber tuberositas radii ve ön kolun içyan tarafındaki fasya’da sonlanan, ön kola fleksiyon ve supinasyon yaptırıcı kas; kol iki başlı kası

Categories:

Bir Cevap Yazın