reticulum

(L.): 1- Küçük ağ; ağcık; ince lif veya benzeri unsurlardan oluşan ağ şeklindeki görüntü veya oluşum, özellikle retikülum hücreleri (retiküler hücreler)’nin, uzantıları aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurarak oluşturduğu ağ; retikülum. 2- Geviş getiren hayvanda, dört kısımdan oluşan midenin ikinci bölümü

Categories:

Bir Cevap Yazın