lymphatic obstruction

Herhangi bir neden (dıştan tümör baskısı, kronik lenfanjit, lenf damarı içindeki filaryal parazitler vb.) ile lenf damarının -ilgili vücut bölgesinde lenf akımının durması ve ödem’e uzanmak üzere- tıkanması; lenfatik obstrüksiyon

Categories:

Bir Cevap Yazın